Winter: vermijd brand en brandwonden
 

Klik op de titeltjes voor meer informatie over het onderwerp.

 
 
 • Is de schouw voor de winter gekuist?
 • Gebruik geen brandgel of spiritus om haard of kachel aan te steken
 • Plaats geen licht ontvlambare stukken dicht bij kachel of haard ; ministens op 1 meter afstand.
 • Verbrand in de kachel of haard geen vuilnis, papier of groen hout
 
 • Gebruik een oven nooit als extra verwarming
 • Zorg dat kinderen de oven niet kunnen aanraken; zo vermijdt u contactbrandwonden
 
 • Vermijd overbelasting van het elektrisch circuit door teveel aansluitingen op hetzelfde stopcontact; stekkerdozen mogen niet op elkaar worden aangesloten
 • Gebruik geen elektrische verwarmingstoestellen in de badkamer
 • Leg geen brandbaar materiaal op verwarmingstoestellen vb. kledij
 
 • Wanneer er gekookt wordt, blijven kinderen best uit de keuken; baken met gekleurde tape een zone af, die de kinderen niet mogen betreden tijdens het koken.
 • Zet een scherm voor kachel en haard zodat kinderen niet in de nabijheid kunnen komen
 • Fondue: gebruik bij voorkeur elektrische toestellen, maak het snoer altijd stevig vast aan de tafel poot en laat kinderen nooit alleen met dit toestel
 
 • De woning is een NIET ROKERS zone
 • Meer dan een derde van de woningbranden met fatale afloop wordt door een roker veroorzaakt (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid); vaak in combinatie met alcoholgebruik
 
 • Plaats de boom in de woning op een plaats waar het koel is en ver van drukke plaatsen, zeker niet in de nabijheid van deuren die naar buiten leiden.
 • Plaats bij voorkeur een echte kerstboom; indien u een kunstkerstboom koopt, verifieer dat deze niet ontvlambaar is
 • Geef regelmatig water ook aan een kerstboom zonder wortel. De voet moet altijd vochtig zijn.
 • Controleer regelmatig de naalden: zijn de naalden droog of vallen ze af, dan is er brandgevaar en moet kerstboom onmiddellijk buiten
 • Kaarsen horen niet thuis in en rond de kerstboom
 
 • Doof alle kaarsen en elektrische slingers bij het verlaten woning of het slapengaan
 • Verhinder dat kinderen de elektrische slingers aanraken.
 • Gebruik bij voorkeur kaarsjes met batterijen
 • Gebruik geen ontvlambare decoratie
 • Plaats geen brandende kaarsen in de buurt van een fondue
 
 • Plaats ontvlambare en brandbare vloeistoffen op minstens 1 meter van een hittebron
 • Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen in de buurt van brandende voorwerpen. Hou ze buiten het bereik van kinderen.
 • Kijk altijd naar het pictogram hiernaast voor herkenning van brandbare vloeistoffen
 
 • Elke kamer waar een bijzetverwarming (open vlam) functioneert, moet goed worden verlucht.
 • Slaap nooit in een kamer waarin een waterverwarmer brandt of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel brandt op gas of petroleum.
 • Plaats een CO-melder wanneer er risico op vergiftiging is in de woning (maar de CO-melder vervangt de basis maatregelen tegen vergiftiging niet)
 
 • Vuurwerk en alcohol zijn geen goede vrienden: zorg voor een 'Bob' of laat de kurken pas na het vuurwerk knallen.
 • Ontsteek vuurwerk op een open en veilige plaats: dus niet bij droog hout, een gastank of op een plaats waar veel mensen samen zijn.
 • Lees eerst goed de gebruiksaanwijzing en bescherm u met een veiligheidsbril ( de meeste letsels doen zich voor aan handen en ogen ). Een correcte leverancier van vuurwerk levert gratis een veiligheidsbril.
 • Hou kinderen uit de buurt van vuurwerk
 • Niet ontploft vuurwerk mag niet terug aangestoken worden. Maak nat of bewaar in een emmer water.
 • Ga naar of er geen reglement is uitgeschreven in uw gemeente over het gebruik van vuurwerk. In sommige gemeenten of steden is er een totaal verbod.