Visie en missie

Visie

Nieuwe behandelingen, nieuwe technieken helpen het slachtoffer van brandwonden terug te keren naar een menswaardig bestaan en een intergratie in de maatschappij. De terugbetaling door het RIZIV zal die snelle evolutie nooit kunnen inhalen, waardoor de patiënt of zijn familie deze behandelingen zal moeten betalen. Daardoor hebben kansarme gezinnen, die ook de grootste groep van slachtoffers uitmaken, het minst toegang tot deze nieuwe behandelingen en maken ze dan ook minder kans om terug een menswaardig bestaan op te bouwen. Daarom zal de opdracht van de Stichting Brandwonden om de slachtoffers financieel bij te staan ook in de toekomst noodzakelijk blijven.

Charly de Vuyst

Charly de Vuyst,
voorzitter Raad van Bestuur

De toename van de communicatiemiddelen, het beperkte mediagebruik van de onderste lagen van de bevolking en de absolute noodzaak om preventieboodschappen bij alle lagen van de bevolking te brengen, noodzaken de Stichting om ook in de toekomst van preventie een prioriteit te maken.

 

Missie

  • Alle inspanningen leveren om de levenskwaliteit van mensen met brandwonden en hun familie te verbeteren.
  • Door aanwending van alle beschikbare communicatiemiddelen preventieboodschappen bij alle lagen van de bevolking brengen.