De rekeningnummers van de Stichting

De Stichting Brandwonden rijkt een fiscaal attest uit voor giften op volgende rekeningnummers

BE36 7340 1234 5681 (BIC: KREDBEBB)
BE65 0011 5490 1396 (BIC: GEBABEBB)
BE15 0012 1727 5430 (BIC: GEBABEBB)