Naar wie gaat de steun?

Uw steun gaat integraal naar Belgische slachtoffers.
Alle aanvragen van slachtoffers worden nauwlettend onderzocht door een team van specialisten (de sociale commissie van de Stichting), die de kosten analyseert, de financiële draagkracht van de slachtoffers onderzoekt en toekijkt hoe de toegekende gelden besteed worden. De toekenning van de financiële steun gebeurt in alle gevallen op basis van objectieve criteria.

Van overleven naar leven
Uw steun maakt het verschil

Uw gift wordt goed besteed!

De Stichting maakt GEEN ONNODIGE KOSTEN:

  • Slechts 1 personeelslid in vaste dienst.
  • 40 vrijwillige bestuurders uit de sector van brandwondenzorg.
  • De kantoren worden GRATIS ter beschikking gesteld door BELGACOM.

De Stichting Brandwonden is een zuiver Belgische Stichting waarvan de steun gaat naar Belgische slachtoffers

De Stichting Brandwonden wordt als Stichting van Openbaar Nut gecontroleerd door verschillende Federale Overheidsdiensten, Financiën, Justitie, door een bestuurder accountant en een bestuurder bedrijfsrevisor.

De financiële steun aan de brandwondenpatiënten wordt toegekend door een commissie van sociaal assistenten – of verpleegkundigen, onafhankelijke specialisten, uit alle Belgische brandwondencentra die elke aanvraag in detail onderzoeken en de besteding van de financiële steun blijven opvolgen.