Legaten en Schenkingen

Uw laatste wilsbeschikking redt levens.

Voor een slachtoffer van brandwonden komt het leven op losse schroeven te staan. Kinderen met brandwonden worden voor het leven getekend door onuitwisbare littekens. Jonge mensen, schitterende studenten, moeten hun studies stopzetten of in het beste geval van studierichting veranderen.

Volwassenen hebben het moeilijk met de dramatische vermindering van hun levenskwaliteit. De jarenlange chirurgische correcties (littekenbehandeling) blijven zowel fysisch, psychisch als financieel zwaar belastend.

Met financiële steun en met juridische bijstand wil de Stichting Brandwonden de getroffenen en hun familie bijstaan.
Dat kan alleen met uw steun. Uw legaat betekent een kans op leven voor vele Belgische brandwondenpatiënten.

U kunt de zwaar verbrande patiënten helpen door uw wilsbeschikking !

Uw legaat voor de Stichting Brandwonden maakt voor vele slachtoffers het verschil. Uw legaat betekent voor hen de kans op een nieuw leven.

De Stichting Brandwonden is gerechtigd om uw legaat te aanvaarden. Onder fiscaal gunstige voorwaarden, want de staat rekent een Stichting van Openbaar Nut beperkte successierechten aan (Brussel 6,6 %, Wallonië 7%, Vlaanderen 8,8%).

Wat kunt u via uw testament nalaten aan de Stichting Brandwonden?

Wat u nalaat, kan een geldbedrag, onroerend goed en zelfs kunst en antiek zijn. Sommige mensen vertrouwen ons een welbepaald deel van hun vermogen toe. Alleenstaanden maken soms hun hele bezit over aan de Stichting Brandwonden. Zoniet gaat hun erfenis volledig naar de Belgische staat.

Uw notaris luistert, geeft raad en tekent mee

Uw notaris vertelt u concreet en in vertrouwen hoe u uw nalatenschap het best regelt. Als hij u helpt, bent u er zeker van dat uw testament geldig is en dat uw wil later correct wordt uitgevoerd. Het document dat hij samen met u opmaakt, heet een notarieel testament. Het biedt u de grootste zekerheid.

De eigenhandig geschreven wilsbeschikking

U kunt uw testament ook zelf opstellen, maar het is zeker verstandig om het door de notaris te laten nakijken.

Als u al een testament heeft, kan u dat dan nog veranderen?

Als u alle voorgaande testamenten herroept, wordt alleen rekening gehouden met uw allerlaatste wilsbeschikking.

Het duo-legaat

De successierechten kunnen bij een erfenis vaak hoog oplopen. Vooral wanneer de erfgenamen geen directe afstammelingen zijn. De wetgeving laat u toe in uw testament bepalingen op te nemen waardoor uw erfgenamen geen successierechten betalen en waardoor u tegelijk een goed doel steunt: het duo-legaat.

Duo-legaten maken het u inderdaad mogelijk uw erfenis te verdelen tussen uw eigen erfgenamen en de Stichting Brandwonden.

Een duo-legaat biedt een voordeel voor beide partijen

Uw erfgenamen betalen bij een duo-legaat geen successierechten. Deze worden volledig ten laste genomen door de Stichting Brandwonden.

Voorbeeld: berekening duo-legaat ten voordele van een neef/nicht en de Stichting Brandwonden in Vlaanderen

Bij een gewoon legaat van 250.000 euro ten voordele van een neef/nicht betaalt deze 142.500 euro successierechten en houdt hij/zij uiteindelijk 107.500 euro over.

Bij een duo-legaat houdt uw neef/nicht netto 150.000 euro over!

Totaal legaat te verdelen: 250.000€ BEGUNSTIGDE (Neef/Nicht) Stichting Brandwonden
Verdeeld als volgt : 150.000 € 100.000 €
Successierechten op legaat van begunstigde 0 77.450 €
Successierechten (8,8%) op legaat van de Stichting Brandwonden 0 8.800 €
Wie ontvangt wat NA afrekening: 150.000 € 13.750 €

Voorbeeld: berekening duo-legaat ten voordele van een neef/nicht en de Stichting Brandwonden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bij een gewoon legaat van 250.000 euro betaalt de begunstigde 138.750 euro successierechten en houdt hij/zij 111.250 euro over.

Bij een duo-legaat houdt uw neef/nicht netto 150.000 euro over !

Totaal legaat te verdelen: 250.000€ BEGUNSTIGDE (Neef/Nicht) Stichting Brandwonden
Verdeeld als volgt : 150.000 € 100.000 €
Successierechten op legaat van begunstigde 0 75.000 €
Successierechten (6,6%) op legaat van de Stichting Brandwonden 0 6.600 €
Wie ontvangt wat NA afrekening: 150.000 € 18.400 €€

Meer informatie

U kunt rechtstreeks contact opnemen met Jean Pierre Arnould, gedelegeerd bestuurder van de Stichting Brandwonden

  • telefonisch op 02 649 65 89 of 0477 77 39 82
  • par e-mail:info@brandwonden.be
  • per post: Frans Landrainstraat 43, 1970 Wezembeek-Oppem.

Om een legaat in uw nalatenschap op te nemen, neemt u best contact op met uw notaris of met de Federatie van Belgische Notarissen: Bergstraat, 30-32, 1000 Brussel - tel.: 02 505 08 11