Fondsenwerving via de Post

De hulp van de Stichting Brandwonden begint daar waar die van de overheid ophoudt. De Stichting moet dus zelf op zoek naar fondsen om die hulp te financieren. Het aanschrijven, van mogelijke schenkers is daartoe spijtig genoeg nog steeds het meest efficiënte middel.

a. Welke brieven?

De inhoud van de brieven en de gebruikte voorbeelden stemmen – hoe schrijnend ze ook mogen lijken – met de werkelijkheid overeen. Vragen daarover kunnen steeds gesteld worden via het telefoonnummer van de gedelegeerd bestuurder dat in de brieven vermeld wordt.

Wij wensen te benadrukken dat ALLE giften, die via deze fondsenwerving ingezameld worden, VOLLEDIG naar de slachtoffers gaan.
De Stichting heeft slechts één personeelslid in dienst en daarvoor stelt de Nationale Loterij de nodige werkingsmiddelen ter beschikking

b. Wij houden rekening met uw voorkeur

Indien u slechts enkele brieven per jaar wenst te ontvangen, laat u ons dat gewoon weten via een mail aan info@brandwonden.be. Wij zorgen ervoor dat u niet steeds in het adresbestand wordt opgenomen.

c. De Robinsonlijst

De Robinsonlijst is een nationaal bestand van personen die geen mailings via de post wensen te ontvangen. Alle personen die op die lijst staat, wordt vooraf uit het adressenbestand verwijderd.
Indien u geen brieven meer wenst te ontvangen, kan u ons dat op elk laten weten door een mail te sturen naar info@brandwonden.be. Wij maken uw beslissing over aan de eigenaar van het bestand.

d. Bekijk de brieven van de Stichting

U kan de brieven van de Stichting bekijken door op de naam van de brief te klikken.
Indien u na het lezen van de brief de slachtoffers van brandwonden een helpende hand zou willen aanreiken, klik hier.