Statuten

Stichting Brandwonden
Stichting van openbaar nut
B - 1970 Wezenbeek-Oppem
Identificatienummer: 703388
Ondernemingsnummer: 0428 886 389

Raadplegen van de neergelegde statuten in het Belgisch Staatsblad: gebruik bovenstaand ondernemingsnummer

Tot 30 juni 2003:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_vzw/vzw.pl

Vanaf 2003:
http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm  

Wijziging Statuten Stichting Brandwonden 18 juni 2012, publicatie Staatsblad 5 september 2012

Wijziging Statuten Stichting Brandwonden 3 december 2012, publicatie Staatsblad 23 januari 2013