Rookmelder

Een rookmelder kan uw leven redden!

Rook, gevaarlijker dan vuur

Bij een brand is niet vuur het meest bedreigend. Rook bevat het kleurloos en reukloos gas koolstofmonoxide, dat je in een diepe slaap brengt. Omdat bij een brand veel zuurstof verbruikt wordt en ook vaak giftige gassen vrijkomen, zijn de slachtoffers meestal al gestikt vooraleer de vlammen hen bereiken.

Voor meer informatie: over ontstaan en oorzaken van brand klik hier.

rookmelder

Rook:

 • Veel gevaarlijker dan vuur
 • Je raakt de richting kwijt!
 • Verstikking

Rookmelder = levensredder

rookmelder

Uit Britse statistieken blijkt dat:

 • Een rookmelder niet alleen je leven redt; hij beperkt ook de omvang van een brand.
 • Een rookmelder beperkt in 68% van de branden de brand tot de vuurhaard zelf; zonder rookmelder is dat slechts het geval in 41% van de beginnende branden.
 • Een rookmelder beperkt in 98% van de gevallen de brand tot de ruimte waar hij uitbreekt, zonder rookmelder is 90 %.
rookmelder

Rookmelder:

 • Levensreddend
 • 70% minder doden!

Optische rookmelder

rookmelder

Let bij de aanschaf van een rookmelder op:

 • Een indicator als de batterij bijna leeg is.
 • Een testknop om de werking regelmatig te kunnen testen.
 • Een extra luid pulserend alarm van minimaal 85 dB.
 • CE-goedkeuring.
 • BOSEC-certificaat.

De meeste optische rookmelders zijn uitgerust met een lithium batterij met levensduur van 1, 5 of 10 jaar en hebben een garantie van 5 jaar.

rookmelder

Een rookmelder, jouw bewaarengel bij brand

Waar?

Voor een minimale beveiliging dient een rookmelder geplaatst op elke verdieping, bij voorkeur in de traphal. De plaatsing wordt ook aangegeven in de wetgeving van de gewesten waar de verplichting tot plaatsing van kracht is. Meer informatie hierover in de rubriek "wetgeving".

rookmelder

Plaatsing:

 • Tegen het plafond
 • Op elke verdieping
 • Bij de slaapkamers
rookmelder

Tips

 • Als je de gewoonte hebt om 's nachts de slaapkamerdeuren te sluiten, hang dan ook een rookmelder IN elke slaapkamer.
 • Voor een verhoogde veiligheid kun je ook in de zitkamer en de andere kamers een rookmelder hangen.

Regelmatig Testen!

Onderhoud:

 • Als de batterij bijna leeg is, geeft de melder een signaal. Vervang de batterijen tijdig!
 • Reinig de rookmelder 1 x per maand met de zachte borstel van de stofzuiger.
 • Test de rookmelder minstens één keer per maand door op de testknop te duwen. Als je dan een geluid hoort, werkt hij prima; hoor je niets, vervang dan de batterijen of het hele toestel.
rookmelder

Regelmatig testen!

 • 1 x per maand
 • Batterijen tijdig vervangen

Tips

 • Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing van de rookmelder.
 • Als je de rookmelder regelmatig stofzuigt aan de buitenkant voorkom je dat het stof de gleufjes en gaatjes verstopt waardoor de rook verhinderd wordt binnen te dringen in het apparaat. Bovendien zijn stofdeeltjes vaak de oorzaak van vals alarm. Daarom is regelmatig schoonzuigen een vereiste.

Wetgeving

Alle informatie over de wettelijke regeling over het plaatsen van rookmelders.

Regelgeving
Brussels Gewest huurwoning Optische rookmelder & lithium batterij: +5 jaar
Vlaams Gewest nieuwbouw & renovatie Optische rookmelder & lithium batterij: 10 jaar
Waalse Gewest alle woningen Optische rookmelder & lithium batterij: +5 jaar
rookmelder

Wetgeving:

 • Verplicht in Vlaanderen, Wallonië en Brussel
 • Optische rookmelder

Welke rookmelder moet je kiezen?

afgaande op de wetgeving mogen de te plaatsen rookmelders verschillen van gewest tot gewest

Onderwerp van de reglementering Brussels Hoofdstedelijk Gewest Wallonië Vlaanderen
Referentie van de reglementering 15 april 2004, verscheen in Belgisch Staatsblad op 05.05.2004 + eratum gepubliceerd op 11.06.2004 21 oktober 2004, B.S. op 10.11.2004 9 mei 2008, B.S. op 13.06.2008
Type rookmelder Optisch (*) Optisch (*) Optisch (*)
Certificatie van de rookmelder Door BOSEC of door een gelijkaardig erkend Europees organisme Door BOSEC of door een gelijkaardig erkend Europees organisme BELAC of door een Europees accreditatieorganisme
Stroomvoorziening van de rookmelders - Batterij met levensduur van meer dan 5 jaar
- Of verbonden met elektriciteitsnet, met noodbatterij
- Batterij
- Recente installaties; als er 4 of meer rookmelders zijn, moeten ze gekoppeld worden aan het elektriciteitsnet (met noodbatterij) of deel uitmaken van een centrale voor branddetectie
- Batterij met levensduur van dan 10 jaar
Garantie van de fabrikant van de rookmelder - Minimum 5 jaar -
Aantal te plaatsen rookmelders 1 in elke kamer waar mensen door moeten om de kamers te verbinden met de buitendeur van de woning (nvdr: de deur via dewelke mensen geëvacueerd zouden worden bij alarm) - Min. 1 per verdieping waar minstens 1 "woonkamer" is
- Min. 2 per verdieping als de oppervlakte meer dan 80m² bedraagt
Min. 1 in de woning
Plaatsing van de rookmelders (door de verhuurder van de woning) - Zoveel mogelijk midden het plafond
- Op meer dan 30cm van de randen van het plafond en van de hoeken
- Of op de muren: in de zone tussen 12 en 30 cm van het plafond en op 30 cm van de hoeken
Conform met de normen of de instructies van de fabrikant in nieuwbouw of renovatie

(*) de temp "foro-elektrisch" komt ook voor; de rookmelders van het ionische type beantwoorden niet aan de reglementering