Pinocchio

De vzw Pinocchio werd officieel opgericht op 04 april 1997 door de huidige voorzitter Mr. Martin Margodt, de huidige penningmeester Mr. Patrick Vanlaeke en de huidige secretaris Mr. Dirk Schoonjans.

Jaarlijks worden er in België ALLEEN AL een 350-tal kinderen opgenomen in een brandwondencentrum daar meer dan 10% van hun lichaamsoppervlakte verbrand is.
De voornaamste oorzaken van hun brandwonden zijn: warme vloeistoffen, het directe contact met vuur en warme voorwerpen. De vzw Pinocchio behartigt de belangen en het welzijn van de verbrande kinderen en jongeren in heel België.
Het doel omvat twee aspecten:

 • Enerzijds verlenen we steun aan kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn geworden van brandwonden, voor zover ze onder de verantwoordelijkheid vallen van de ouders. De belangrijkste steun is de financiële steun, zoals terugbetalingen van medische kosten, kosten voor drukkledij, maskers en zalven, transportkosten en het logement van de ouders (gedurende de ziekenhuisopname van hun kind), …
  Wij verschaffen gratis medicatie en niet-terugbetaalde zonneproducten.
 • Anderzijds trachten wij het verblijf in het ziekenhuis aangenamer te maken met een wekelijks bezoek van een cliniclown, de aankoop van speelgoed voor de speelruimte, spellen, televisies, PC, boeken, bezoeken van onze talrijke vrijwilligers, die met de kinderen komen spelen of zelf de nacht bij hen doorbrengen
 • Naast de financiële hulp en het aangenamer maken van de hospitalisatie investeert de vzw veel in de organisatie van brandwondenkampen zoals het kuurkamp, het Paaskamp en de 16+. Ook nog ander activiteiten zoals een bezoek aan pretparken Euro Disney, Phantasialand en de organisatie van een Sinterklaasfeest voor de ganse familie.

  Waarom het Kuurkamp te Spa:
  Zo een dergelijke kuur biedt heel wat medische voordelen zoals: jeukvermindering, afname van de littekens, versoepeling van de huid, …
  De kuur houdt ook een psychosociale re-integratie in. Zo biedt het een stukje vakantie voor het kind, een leerschool hoe anderen omgaan met hun brandwonden, een tijdelijke ontlasting voor de ouders, een uitdaging om het eigen zelfvertrouwen weer te versterken, de mogelijkheid om de kinderen te observeren en op grond hiervan adviezen te formuleren naar de ouders toe, …

  Waarom het Paaskamp:
  Wist u dat brandwondenpatiëntjes soms jarenlang hun vakanties moeten opofferen voor operaties, huidtransplantaties,...? Het Paaskamp is dan ook vaak een unieke gelegenheid om eens onbezorgd op vakantie te gaan.
  Dit kamp is een initiatief dat ontstaan is vanuit de Belgische brandwondencentra, met als doel de ondersteuning van de reïntegratie en de psychische nazorg bij kinderen met brandwonden.
  Vanaf de eerste kennismaking worden de kinderen opgenomen in onze grote familie, waar littekens bijzaak zijn en de positieve kanten van iedereen in het licht worden gesteld.
  Vriendschappen voor het leven worden gesloten en sommige kinderen worden op termijn soms zelf begeleider, wat een extra dimensie geeft aan hun verbrand zijn.
  Kortom: brandwondenkampen zijn uiterst belangrijk voor de genezing en de toekomst van elke brandwondenpatiënt!!!

  Waarom de 16+:
  Voor de leeftijdsgroep van 16 tem 25 jaar hebben we iets nieuws in petto. Gegroeid uit het Paaskamp, bieden we voor jongeren en jonge volwassenen met brandwonden een apart programma aan. De activiteiten zijn cool en hedendaags, aangepast aan de noden en verwachtingen van de adolescenten zelf en het omgaan met littekens.

  Teneinde de nodige financiële middelen te verschaffen organiseert de vzw Pinocchio activiteiten rechtstreeks naar de kinderen en het brede publiek toe zoals informatiestanden tijdens openbare activiteiten zoals opendeurdagen bij de brandweer en het Fire-Fest in het Kwartier Westakkers in Sint-Niklaas (± 8.000 bezoekers in 2011), spijtig genoeg is deze organisatie gestopt wegens sluiting van het militair kwartier. Ondertussen wordt de organisatie van een jaarlijkse 4-daagse wielertour met (Ex) beroepsrenners en sporters voorbereid dat zal doorgaan van 22-25 augustus 2012.

  De vzw leeft enkel en alleen van giften gedaan door particulieren, firma’s en bedrijven.
  Anderzijds draagt ze er toe bij om het brede publiek te sensibiliseren voor de problematiek van brandwonden bij kinderen, jongeren en volwassenen door gratis preventievoordrachten te geven in scholen, bij organisaties en serviceclubs en binnen de sociale sector. Wij delen dan ook gratis documentatie uit zoals de boekjes “Julie en Pinocchio” en “Kamiel in vuur en vlam”.

  Om dit allemaal te realiseren onderhouden we nauwe contacten met de andere brandwondencentra in België (Gent, Antwerpen, Liège, Leuven en Loverval).

  Wij hadden ook de eer en het genoegen om H.K.H. Prinses Astrid de voorbije jaren als erevoorzitster te mogen verwelkomen.

  Als ambassadeurs hebben wij kunnen aantrekken:

  • Mevrouw Cathérine Moerkerke, nieuwsanker bij VTM, voor de Nederlandstaligen;
  • de Heer David Lallemand van "Communications et projets aux Droits de l’Enfant", voor de Franstaligen;
  • de Heer Alexander Homann, presentator bij de Belgischer Rundfunk Brüssel voor de Duitstaligen.

  De vzw stelt gratis nieuwe kledij ter beschikking voor kinderen en families die alles verloren hebben.

  De vzw doet mee aan wetenschappelijk werk zoals het bijhouden van statistieken.

  De vzw onderhoudt goede contacten met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid op gebied van preventie.

  In oktober 2008 werd EBCA opgericht (European Burns Casualties Organisation) die tot op heden 11 Europese organisaties als leden telt (België (03), Nederland (02), Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, United Kingdom, Italië en Portugal) en die wil lobbyen ten voordele van mensen met brandwonden binnen Europa.

  Voor meer geïllustreerde informatie verwijzen we naar onze websites:
  www.vzw-pinocchio-asbl.be
  www.ebca.info