Nuttige Adressen

Organisaties Nationaal

Anpi
Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding
Rue Granbonpré 1, 1348 Louvain-la-Neuve andrescheershuis logo
010 47 52 11
www.anpi.be
Antigifcentrum
Dringende telefonische medische hulpverlening.
Bruynsstraat 1, 1120 Brussel Antigifcentrum logo
070 245 245 (urgentienummer)
02 264 96 36 (secretariaatsnummer)
www.antigifcentrum.be
BABI
Belgian Association for Burn Injuries
(Belgische Vereniging voor de Behandeling van Brandwonden) Artsen en verpleegkundigen.

De vereniging heeft tot doel:
1° de kontacten te verbeteren tussen de personen die brandwonden behandelen en verzorgen.
2° de verworven kennis en het wetenschappelijk onderzoekswerk op het gebied van de verzorging van brandwonden te verspreiden en aan te moedigen.
3° gegevens uitwisselen, het onderwijs en de preventie te bevorderen.
4° raadgevingen te leveren en voorstellen te formuleren op het gebied van de behandeling van brandwonden, en dit aan elke geïnteresseerde persoon en elke betrokken instantie.
5° het samengaan met de andere Belgische of buitenlandse verenigingen die hetzelfde doel nastreven.
6° een nationaal rampenplan te bepalen en actueel te houden in verband met de behandeling van brandwondenpatiënten.

andrescheershuis logo
Brandweer Vlaanderen
Kennis en informatiecentrum
's Herenweg 28a, 2222 Heist o/d Berg andrescheershuis logo
015 24 81 27
www.brandweervlaanderen.be
Brandweer Brussel
Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp
Helihavenlaan 15, 1000 Brussel brandweerbrussel logo
02 208 81 11
www.siamu.irisnet.be
Brandweer Wallonië
Union des Pompiers de Wallonie
Rue Ransonnet 5, 4020 LIEGE
0479 30 63 38
www.upwallonie.be
Educa Santé
Promotion de la santé et de la sécurité
Avenue Général Michel, 1b, 6000 Charleroi andrescheershuis logo
071 30 14 48
www.educasante.org
Fireforum
Portaalsite voor brandveiligheid
A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel andrescheershuis logo
www.fireforum.be
Gezinsbond
Bond voor alle gezinnen
Troonstraat 125, 1050 Brussel gezinsbond logo
02 507 88 11
www.gezinsbond.be
Kind en Gezin
Kind en Gezin wil voor elk kind, zoveel mogelijk kansen creëren.
Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel Kind en Gezin logo
02 533 12 11
www.kindengezin.be
Koning Boudewijnstichting
Steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving.
Brederodestraat 21, 1000 Brussel kbs logo
02 511 18 40
www.kbs-frb.be
OIVO
Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties.
Paapsemlaan 20 ,1070 Anderlecht andrescheershuis logo
02 547 06 11
www.oivo.be
Rode Kruis Vlaanderen
Vlaamse schakel van de Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging.
Motstraat 40, 2800 Mechelen Rode Kruis logo
015 44 33 22
www.rodekruis.be
Trefpunt Zelfhulp Vzw
Informatie- en ondersteuningscentrum zelfhulp in Vlaanderen.
E. Van Evenstraat 2c, 3000 Leuven Trefpunt Zelfhulp logo
016 23 65 07
www.zelfhulp.be
VIGeZ
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie
G. Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel VIG logo
02 422 49 49
www.vigez.be
WIV
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel WIV logo
02 642 51 11
www.iph.fgov.be
Zeepreventorium
Samen gezond opgroeien
Koninklijke Baan 5, 8420 De Haan Bednet logo
059 23 39 11
www.zeepreventorium.be
Bednet
Synchroon internetonderwijs voor langdurig zieke kinderen
Bondgenotenlaan 134 bus 4, 3000 Leuven Bednet logo
016 20 40 45
Els Janssens, projectmedewerker
els.janssens@bednet.be
www.bednet.be