Met veiligheid scoort u altijd, ook in uw gemeente.

Beperkte investering

 • Tijd: er dient geen extra mankracht ingezet te worden (behalve indien de gemeente zou beslissen om de rookmelders zelf te plaatsen)
 • Geld:
  • Indien de burgers wordt aangeboden via de website van brandwonden.be de rookmelders zelf aan te kopen is er geen investering vanwege de gemeente nodig.
  • Er kan geopteerd worden voor een gedeeltelijke subsidiëring, waardoor de burgers de rookmelder aan een zeer gunstige prijs kunnen aankopen.
  • Indien de gemeente brochures onder de bevolking wil verspreiden, dient alleen het drukwerk betaald te worden.
  • Indien de gemeente op haar website een rookmelder video wenst te tonen, wordt die gratis ter beschikking gesteld door de Stichting.
  • Indien gewenst wordt tegen betaling een campagnepagina aangemaakt met links naar informatie, video, bestelpagina.
 • Begeleiding: door projectverantwoordelijke Stichting.