IN MEMORIAM
Johan De Jager

De Raad van Bestuur, de Directieraad en de collega’s van de Stichting Brandwonden melden met geslagenheid het onverwachte overlijden van hun Gedelegeerd Bestuurder

Johan de Jager
geboren op 8 december 1946 en overleden op 8 juni 2010

 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben in de parochiekerk Sint Amandus, Sint Amandusplein te 1853 Strombeek Bever op dinsdag 15 juni 2010 om 10u.
Gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9u30.

Op de vooravond van haar 25ste verjaardag heeft de Stichting Brandwonden afscheid moeten nemen van haar gedelegeerd bestuurder, mede oprichter van de Stichting.

De Stichting Brandwonden verliest een belangrijk pionier, bezieler en vaderfiguur van onze vereniging. Vooral zijn uitgesproken gedrevenheid en vechtlust voor de ondersteuning en herintegratie van de brandwondenslachtoffers zal ons altijd bijblijven. We zijn hem er tevens uitdrukkelijk erkentelijk voor en wij zullen zijn levenswerk in zijn geest verderzetten.