25 jaar Stichting Brandwonden

Charly de Vuyst, voorzitter van de Raad van Bestuur en Jean Pierre Arnould, gedelegeerd bestuurder, hebben het genoegen u uit te nodigen op het Symposium ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de Stichting Brandwonden.

Programma

Welkom door Charly de Vuyst, voorzitter van de Stichting Brandwonden

Gonzales Stubbe, Lions Club Brussel Royal, over de oprichting van de Stichting 25 jaar geleden

Stéphane Lefebvre, Directeur Subsidies Nationale Loterij brengt 25 jaar partnerschip met de Stichting in herinnering.

Inleiding van het programma door Jean-Pierre Arnould, gedelegeerd bestuurder van de Stichting

Deel 1: Preventie brand en brandwonden: door samenwerking naar concrete resultaten

 • Brandwonden Voorkomen (BRAVO) een lesprogramma voor scholen en middenveldorganisaties (Stefaan Lauwaert, Projectleider, lid van de directieraad van de Stichting Brandwonden)
  • Project Veilige Jeugdlokalen (Antwerpen)
  • Project Brandweer Gent: gezamenlijk lesprogramma voor scholen uit Oost-Vlaanderen
 • Task Force brandveiligheid van de Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (Philippe Willekens, Directeur Lokale Integrale Veiligheid , Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken)
 • Via de kinderen de volwassenen bereiken, 30 jaar preventielessen voor kinderen (Francis Boileau, Voormalig woordvoerder Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 • KBC, partner in preventie (Nico Lucas, Hoofd cultuur- en maatschappelijke sponsoring)

Pauze

Deel 2: De brandwondenpatiënt, nog steeds in kritieke toestand

 • De Stichting Brandwonden: de patiënt centraal (Jean Pierre Arnould, gedelegeerd bestuurder)
 • De patiënt aan het woord: wat verwachten de brandwondenpatiënten (Marie van Zeebroeck, voorzitster van de GAB en lid van de directieraad van de Stichting)
 • De rol van de ziekenfondsen in de nazorg en herintegratie van brandwondenpatiënten (Dr. Patrck Galloo, Socialistische mutualiteit)
 • De brandwondenpatiënt, nog steeds in kritieke toestand (Dr. Michel Legrand, health care consultant)
 • De rol van het Zeepreventorium De Haan in de herintegratie van brandwondenpatiëntjes (Dr. Hilde Franckx, hoofdarts)
 • Bednet, een mooi voorbeeld van herintegratie van langdurig zieke kinderen (Els Janssens, Directrice)
 • Kuurkampen voor kinderen georganiseerd door Pinocchio (Els Vandermeulen, psychologe in het brandwondencentrum van het Militair Ziekenhuis Neder-Over-Heembeek)
 • Flen Pharma: het verhaal achter de firma (Philippe Sollie, CEO)

Besluit en afronding door Jean-Pierre Arnould, gedelegeerd bestuurder

Een receptie wordt aangeboden door KBC

Datum: Dinsdag 25 oktober van 13.30 tot 17.30 uur

Waar : KBC Brussel, Havenlaan, 2, 1080 Brussel

Plaats: Herman Teirlinckauditorium