Financiële steun voor slachtoffers van brandwonden

UW RECHT OP LEVEN, ONZE ZORG!

De Stichting Brandwonden wil u, als slachtoffer van brandwonden, helpen om uw leven weer in de hand te nemen.
 • niet terugbetaalde ziekenhuiskosten
 • dure nazorgbehandelingen
 • terug functioneren in de samenleving
Vele slachtoffers hebben hulp nodig! Daarom heeft de Stichting meer dan 10 jaar geleden de SOCIALE DIENST in het leven geroepen.

De ziekenhuisfactuur

Sociale DienstDoor de voortdurende inspanningen van de Stichting Brandwonden komen reeds een groot aantal kosten voor de behandeling in een brandwondencentrum in aanmerking voor terugbetaling door het RIZIV.

Toch kan het overblijvend bedrag dat door de patiënt zelf moet worden betaald vele gezinnen in zware financiële moeilijkheden brengen.

Probleem om uw ziekenhuisfactuur te betalen?
Praat er over met de sociaal assistent of de zorgcoördinator.

De nazorg

Behandelingen en verzorging na ontslag uit het ziekenhuis

De behandeling of verzorging van brandwonden houdt niet op bij het verlaten van het ziekenhuis.

 • raadplegingen van specialisten
 • revalidatie
 • speciale medicatie
 • verbanden en drukkleding

Welke kosten staan u nog te wachten? En worden ze terugbetaald? Welke behandelingen zijn mogelijk, maar zijn ze voor u financieel haalbaar?

Financiële steun van de stichting?
Vraag informatie aan de sociale assistent of de zorgcoördinator.

Uw leven onze zorg

De gevolgen van brandwonden = meer dan zichtbare littekens

 • problemen op het werk
 • verlies van de job
 • promotiekansen die in rook opgaan
 • problemen op school
 • veranderen van studierichting
 • vervoer naar werk of school
 • aanpassen woning of auto
 • enz…

Privacy

Tijdens de ganse procedure wordt uw dossier op de meest vertrouwelijke manier behandeld.

De draad van uw leven weer opnemen.
De Sociale Dienst van de Stichting Brandwonden kan u en uw gezin helpen.

Hoe gaat de dienst te werk?

Aanvraag

Neem contact op met de sociaal assistent of zorgcoördinator van uw brandwondencentrum, die op de hoogte is van uw dossier. De sociaal assistent zal op uw verzoek een aanvraag indienen bij de Stichting Brandwonden.

Onderzoek

Daar wordt de aanvraag behandeld door de Sociale Dienst. Die onderzoekt of u in aanmerking kan komen voor financiële tussenkomst.

Bepalingen van de tussenkomst

Op basis van uw specifieke gegevens wordt nagegaan welke gemaakte en toekomstige kosten in rekening kunnen gebracht worden. Op basis van uw financiële en familiale toestand wordt de tussenkomst bepaald.

Toewijzing van de tussenkomst
Het onderzoek door de sociale dienst moet erover waken dat de financiële tussenkomst wordt toegekend aan de slachtoffers die de steun het meest nodig hebben. Door een nauwgezette opvolging waakt de sociale dienst erover dat de toegekende gelden worden aangewend waarvoor ze werden toegekend.

Criteria voor financiële tussenkomst van de Stichting Brandwonden

1. Individuele aanvragen

Criteria zijn richtlijnen, formules en bieden een kader om een financiële steun aan brandwondenpatiënten te bepalen. Elke aanvraag wordt door de sociale dienst individueel bekeken met deze criteria als leidraad en er kan van deze criteria afgeweken worden indien er zich een situatie voordoet waarin extra noden of financiële hulp wenselijk is.

2. Het sociaal financieel dossier

Voor elke aanvraag wordt een sociaal financieel dossier opgesteld dat een overzicht geeft van de financiële toestand van het gezin. Hierbij wordt rekening gehouden met de inkomsten van de laatste maanden aan de hand van de loonstaat en rekeninguittreksels. Aan de uitgavenzijde wordt bvb ook rekening gehouden met de studiekosten van de kinderen. Deze uitgaven worden in rekening gebracht mits ze kunnen “bewezen” worden.

3. Tussenkomst voor reconstructies

In principe staat er geen limiet op het aantal keren dat iemand een financiële hulpvraag doet. Dit kan in het kader van terugkerende behandelingen.

4. Waarin voorzien we nu tussenkomst?

De onkosten die in rekening gebracht kunnen worden zijn altijd oplegkosten na tussenkomst van de mutualiteit en eventuele andere aan te spreken fondsen en dienen steeds bewezen te worden met desbetreffende facturen.

 • Hospitalisatiefacturen
 • Oplegkosten voor ambulante zorg of zorg na de hospitalisatie
 • Vervoerskosten
 • Drukkleding
 • Gezinshulp

5. Selectiecriteria voor het indienen van sociaal- financiële dossiers

In principe kan elke brandwondenpatiënt een aanvraag doen bij de Stichting, ook al is hij niet behandeld in één van de erkende brandwondencentra. Dit dient wel via de Sociale Dienst van de Stichting Brandwonden te gebeuren die zal beslissen hoe de steunaanvraag geregeld zal worden.

Contact

Indien u na het verlaten van het ziekenhuis het gevoel hebt dat u nood hebt aan financiële steun, aarzel dan niet om rechtstreeks contact op te nemen met de Stichting via een brief of e-mail aan:

Stichting Brandwonden
Sociale Dienst
Frans Landrainstraat, 43
1970 Wezembeek Oppem
e-mail adres: socialedienst@brandwonden.be