Pas op het brandt!

Als het toch brandt …

Reageer goed en snel

pas op het brandt

REAGEREN BINNEN 5 MINUTEN MAAKT HET VERSCHIL

Vluchten

 • Blijf kalm.
 • Waarschuw de overige bewoners.
 • Vlucht volgens je eigen vluchtplan (lees hieronder meer over het vluchtplan).
 • Hou deuren en ramen gesloten en sluit deuren achter jou.
 • Blijf dicht bij de grond. Verplaats je zo gehurkt mogelijk.
 • Adem door een vochtige zakdoek.
 • Help gehandicapten en hulpbehoevenden.
 • Gebruik nooit de lift.
 • Bel NA ONTSNAPPING direct 1-1-2.
 • Verzamel op de afgesproken plaats
 • Ga NOOIT terug binnen
pas op het brandt

BLIJF KALM, WAARSCHUW ANDERE BEWONERS, VLUCHT VOLGENS VLUCHTPLAN

Bel de hulpdiensten

Telefoneer naar de brandweer via het NOODNUMMER 100 of 112 (ook voor GSM) en verschaf de nodige inlichtingen:

 • WIE belt (naam en adres)
 • WAT is er gebeurd? aard van de brand, plaats van de brand, omstandigheden (ongeval), aantal personen in gevaar
 • WAAR heeft men hulp nodig? (juiste adres, kilometerpaal, speciale ingang, ...) Personen die zich in de brandende woning bevinden, verlaten eerst de woning en bellen dan pas de hulpdiensten.
pas op het brandt

Bel onmiddellijk de hulpdiensten

Blussen

Water is de beste remedie

De ervaring heeft geleerd dat de meeste beginnende brandjes in huis geblust kunnen worden met water. Zorg er wel voor dat een waterslang (tuinslang), die lang genoeg is om iedere plaats in de woning te bereiken, permanent is aangesloten op de waterleiding.

Vergeet niet op tijd te stoppen met blussen om jezelf en jouw huisgenoten in veiligheid te brengen; een kleine brand kan in korte tijd overgaan in een grote, uitslaande brand! Let er ook op dat de vluchtweg niet wordt afgesneden door de brand.

Brandblusser

Je kan een kleine brand ook blussen met een brandblusser. Het is dan wel van belang dat je weet hoe je een brandblusser moet hanteren. Dat is namelijk niet zo eenvoudig als het lijkt. Spuit herhaaldelijk korte stralen onderaan de vlammen. Ook moet het brandblusapparaat jaarlijks gecontroleerd worden, zodat dit ook werkt wanneer je het nodig hebt. Let bovendien bij het blussen goed op dat de brand niet te groot wordt en dat je nog voldoende tijd hebt om te vluchten als dat noodzakelijk is.

pas op het brandt

BLUS EEN KLEINE BRAND MET WATER OF EEN BRANDBLUSSER; DOE SLECHTS 1 BLUSPOGING EN VLUCHT OP TIJD.

Vluchten is onmogelijk

 • Indien je niet aan de brand kunt ontkomen, zorg dan dat er zo veel mogelijk deuren tussen jezelf en de brandhaard zijn.
 • Sluit de deuren achter jou om een makkelijke uitbreiding van het vuur te vermijden.
 • Bedek de kieren van de deur met vochtige doeken. Bevochtig de doeken regelmatig en besproei de deur om ze af te koelen.
 • Maak jouw aanwezigheid bekend door een licht aan te steken of (indien de stroom is uitgevallen) door een vlag of een stuk doek uit het raam te hangen.
 • Neem plaats op de vloer om frisse lucht in te ademen (want de rook stijgt eerst op in de kamer alvorens terug te dalen).
 • Wacht rustig op hulp.
pas op het brandt

INDIEN VLUCHTEN ONMOGELIJK IS, GA NAAR EEN KAMER MET EEN RAAM, SLUIT DEUREN, BEDEK KIEREN MET VOCHTIGE DOEKEN EN MAAK JOUW AANWEZIGHEID BEKEND

Buiten

 • Wacht op de brandweer buiten het huis of het gebouw. Verwijder je van het gevaar.
 • Maak de doorgang vrij voor de brandweer. Verwijder de ramptoeristen
 • Vertel de brandweer onmiddellijk of er mensen ontbreken en waar er zich nog mensen in het gebouw kunnen bevinden. Wees zo precies mogelijk.
 • Breng de hulpdiensten op de hoogte van mogelijke gevaren (gasflessen, stooklokalen, gevaarlijke producten, gasmeter)
 • Indien iemand verbrand is: koel de brandwonden onder stromend water
 • Indien iemands kleren in brand staan: gebruik een stuk stof of doek om de persoon te bedekken en de vlammen te verstikken.
 • Indien nodig: leg het slachtoffer op de grond en rol het slachtoffer over de grond om het vuur te doven.
pas op het brandt

GA NAAR DE VERZAMELPLAATS EN GEEF ZOVEEL MOGELIJK INFORMATIE AAN DE BRANDWEER